Στιγμές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ PDF   E-mail

Μέλη: Τα μέλη της ΤΑιμ είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες, Μέλη του Σωματείου.

Αιμοδοσία: Η προσφορά αίματος θα γίνεται είτε με ομαδική αιμοδοσία που θα οργανώνεται από την Τριμελή Επιτροπή διαχείρισης της ΤΑιμ, είτε με την ατομική προσέλευση των Μελών σε Κέντρο Αιμοδοσίας Νοσοκομείου, όπου θα δηλώνεται ότι η αιμοδοσία γίνεται υπέρ της ΤΑιμ των Πελαργών.

Πιστοποιητικά αιμοδοσίας: Σε κάθε αιμοδότη θα χορηγείται «Βεβαίωση εθελοντή αιμοδότη» κατά τη διάρκεια της ομαδικής ή ατομικής αιμοδοσίας που θα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, όπως αναφέρεται ακολούθως.

Υποχρεώσεις: Τα μέλη της ΤΑιμ είναι υποχρεωμένα να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να βοηθούν στις προσπάθειες για συνεχή παρακαταθήκη αίματος:

ι. Κάθε Μέλος καλείται να προσφέρει τουλάχιστον δύο (2) φιάλες αίματος ετησίως, προκειμένου να διατηρεί ενεργή την ιδιότητά του.

ιι. Σε περίπτωση που ένα Μέλος δε δύναται να προσφέρει αίμα, λόγω πιστοποιημένων προβλημάτων υγείας ή λοιπών προσωπικών καταστάσεων, μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς την Τριμελή Επιτροπή να εγγράψει ως αιμοδότη στη μερίδα του ένα πρόσωπο από το στενό συγγενικό του περιβάλλον (γονείς, τέκνα, αδελφοί), ώστε να διατηρήσει τόσο ίδιος όσο και η οικογένειά του όλα τα δικαιώματα των Μελών της ΤΑιμ, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

ιιι. Κάθε φιάλη αίματος που διατίθεται, θα αντικαθίσταται σε εύλογο χρονικό διάστημα από το περιβάλλον του ασθενούς.

Δικαιώματα: Τα Μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις παροχές της ΤΑιμ, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού των Μελών του Σωματείου (γονείς, τέκνα, αδελφοί), έχουν ίδια δικαιώματα παροχών από την ΤΑιμ.

Δικαιολογητικά ανάληψης: Για οποιαδήποτε ανάληψη από την ΤΑιμ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

ι. Βεβαίωση του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής με αναγραφή της αναγκαίας ποσότητας σε φιάλες αίματος.

ιι. «Εντολή χορηγήσεως αίματος», η οποία θα χορηγείται από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών η ανάληψη αίματος θα γίνεται απευθείας από το εκάστοτε Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Κλινική και θα ακολουθεί αναφορά του αιμοδότη στην Τριμελή Επιτροπή, ώστε να γίνεται η μεταφορά-συμπλήρωση του αίματος από την ΤΑιμ προς τον εκάστοτε φορέα που το παρείχε.

 

 

Who's Online

We have 25 guests online